Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Maska lakiernicza Secura 2000 LAK SILIKON
stolarstwo.org id63533 00.00 PLN 5 5

Maska lakiernicza Secura 2000 LAK SILIKON

Podgląd

Maska lakiernicza Secura 2000 LAK SILIKON

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi stolarstwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Dom Techniczny Grudnikowie Sp. Jawna

Barycz 9
98-300 Wieluń
łódzkie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 43 843 44 01
tel.: 43 843 36 71 wew. 25
kom.: 502 103 808
e-mail: narzedzia@domtechniczny24.pl
e-mail: sklep@domtechniczny24.pl
e-mail: info@domtechniczny24.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Maska lakiernicza Secura 2000 LAK SILIKON

Gotowy zestaw SECURA 2000 LAK to maska dla lakierników,  wystarczy zakładać i malować :) . Chroni układ oddechowy przed gazami i parami organicznymi (np. farb, lakierów, żywic, rozpuszczalników) oraz przed pyłami i aerozolami (do stężenia 4 x NDS). Są to typowe czynniki występujące podczas m.in.: lakierowania, malowania czy laminowania z towarzyszeniem obróbki mechanicznej (np. szlifowania). Użycie nakładanych filtrów P1 przedłuża również żywotność pochłaniaczy A. To tak w skrócie a teraz pełny opis dla wnikliwych:

PRZEZNACZENIE:

Zestaw SECURA 2000 LAK stanowi ochronęukładu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi, a także parami i gazami organicznymi których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Są to typowe czynniki występujące podczas m.in. lakierowania, szlifowania, obróbki mechanicznej czy laminowania.

CHARAKTERYSTYKA :

W skład zestawu wchodzą następujące elementy: półmaska SECURA 2000, dwa pochłaniacze 2021 A1, dwa filtry płaskie SECAIR 2000.11 P1 N R zamontowane na pochłaniaczach za pomocą pierścieni dociskowych – zapakowane hermetycznie oraz 10 szt. filtrów SECAIR 2000.11 P1 N R w opakowaniu foliowym.

WYMAGANIA :

Półmaska SECURA 2000, pochłaniacze 2021 A1 oraz filtry płaskie SECAIR.11 P1 N R posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), EN 14387:2004+A1:2008 (pochłaniacz 2021 A1), PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 (filtr SECAIR 2000.11 P1 N R) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :

Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli:

 •  stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz
 • pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze;
 • zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na skórę i oczy;
 • stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danych
 • elementów oczyszczających (pochłaniacz A1 0,1% obj.; filtr klasy P1 (4xNDS);
 • nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy;

Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami.

Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić elementy oczyszczające jeżeli:

 • półmaska lub elementy oczyszczające zostały uszkodzone;
 • we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie;

Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.

Używać wyłącznie filtrów, pochłaniaczy i część zamiennych zalecanych przez producenta
zestawu.

KONSTRUKCJA:

Półmaska SECURA 2000:

 • część twarzowa – silikon lub neopren;
 • zawór wydechowy – polipropylen, silikon;
 • łącznik bagnetowy – polipropylen;
 • zawór wdechowy – polipropylen, silikon;
 • uszczelki – neopren;
 • nagłowie – polipropylen, guma w osłonie z poliestru;

Pochłaniacz 2021 A1:

 • materiał filtracyjny – węgiel aktywny;
 • obudowa (puszka) – polipropylen;

Filtr SECAIR 2000.11 P1 N R – polipropylen

Pierścienie dociskowe – neopren

PRZECHOWYWANIE :

Maskę dla lakierników zestaw SECURA 2000 LAK należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonany

TRWAŁOŚĆ:

Zestaw zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy