Oferta pracy

starszy referent

Katowice, śląskie, Polska Dodano: 2022-08-13 | ID oferty: 1489045


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw do spraw informatycznych Wydział Administracyjno-Organizacyjny

40-022 Katowice Konstantego Damrota 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie techniczne i pomoc użytkownikom sprzętu informatycznego, a także urządzeń peryferyjnych w zakresie instalacji, użytkowania oraz usuwania awarii ww. sprzętu i oprogramowania;
 • Utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania sieci LAN, serwerów, systemu backupów oraz prowadzenie dokumentacji;
 • Instalowanie oprogramowania w stacjach roboczych, serwerach, wymiana sprzętu zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu;
 • Rozpoznawanie potrzeb informatycznych i wnioskowanie nowych rozwiązań;
 • Nadzoruje stosowanie legalnego oprogramowania w celu zapewnienia zgodnej z prawem eksploatacji urządzeń komputerowych;
 • Aktualizowanie i wdrażanie zmian w procedurach w zakresie bezpieczeństwa IT oraz obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
 • Publikowanie informacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu w celu zapewnienia dostępu do bieżącej informacji o jego działalności.


Warunki pracy

Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu. Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Zaawansowana, praktyczna znajomość klienckich systemów operacyjnych MS Windows 7/8/10
 • Umiejętność obsługi końcówek klienckich, serwerów pracujących w domenie Windows
 • Wiedza ogólna w zakresie zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa IT;
 • Podstawowa, praktyczna znajomość rozwiązań serwerowych Microsoft;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejetność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych;
 • Dobra znajomość MS Office


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
40-022 Katowice, ul. Konstantego Damrota 16.
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice śląskie

Dane kontaktowe: