google

  stolarstwo, drewno, meble

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży stolarstwa - marzec 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży stolarstwa

  - marzec 2019

   

  PN-EN 17067:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-03-2019

  Maszyny leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące radiowych pilotów sterujących

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania, zarówno wspólne jak i specyficzne dla maszyny, dotyczące systemów sterowania bezprzewodowego, przeznaczonych do następujących maszyn leśnych:
  - leśne wciągarki linowe, zgodne z ISO 19472, wciągarki do łuparek do drewna;
  - maszyny samobieżne dla leśnictwa zgodne z EN ISO 11850 (maszyny do ścinania, przemieszczania i rozkroju, forwardery, ładowarki dłużycy, skiddery, procesory, maszyny do pozyskania drewna/harvestery, rozdrabniacze/rębarki oraz maszyny wielofunkcyjne o tego typu konstrukcji, jak opisano w ISO 6814); część stanowiąca normy określa wymagania zasadnicze dotyczące funkcji jazdy maszyny;
  - mobilne wyciągi do pozyskiwania dłużycy, odpowiadające EN 16517;
  - łuparki do drewna i zespolone łuparki do drewna opałowego zgodnie z EN 609-1:2016, 5.9.2.1 Maszyny rębarki według EN 13525 i maszyny rębarki z mechanicznymi systemami podawania, do wytwarzania zrębków drewna i maszyny rozdrabniające/młynki;
  - ładowarki wysięgnikowe leśne ( może wysięgniki ładujące leśne – bo chodzi tu raczej o zespól niż o samodzielną maszynę, co zaznaczono w ostatnim zdaniu akapitu) i podobne urządzenia stosowane w maszynach leśnych samobieżnych i przyczepach, zgodne z EN ISO 11850 oraz, jak wskazano powyżej, do przewozu kłód drewna, załadunku kłód drewna, załadunku towarów leśnych lub produktów leśnych, jak również do przewożenia i rozmieszczania kombajnów do pozyskiwania drewna, osprzętu ścinającego, maszyn do ścinania i przenoszenia, osprzętu, głowic ścinających, układów pił z chwytakami z funkcją ładowania lub bez, lub podobnych urządzeń i maszyn, o ile nie są one objęte normą EN 12999. Ładowarki wysięgnikowe leśne mogą być elementem składowym maszyny leśnej, na której są zamontowane.

  Niniejszy dokument dotyczy istotnych zagrożeń (wymienionych w załączniku ZA), niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń mających związek z bezprzewodowymi systemami sterowania wykorzystywanymi w wyżej wymienionych maszynach leśnych, jeżeli są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użytkowania niewłaściwego przewidzianego przez producenta.

  UWAGA Ogólne wymagania dotyczące bezprzewodowego sterowania maszyną są podane w normie EN 62745 i mają one zastosowanie do bezprzewodowych systemów sterowania maszynami leśnymi.

  Ten dokument dotyczy tylko pracy maszyn, która jest sterowana zdalnie. Środki redukcji ryzyka (ochronne) związane z operacjami wykonywanymi przez maszynę są określone w normach przedmiotowych dla danej maszyny.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do systemów sterowania bezprzewodowego dla maszyn leśnych wyprodukowanych przed datą jego opublikowania

   

  PN-EN 1022:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-03-2019

  Meble -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności

  Zakres

  Podano metody badania i wymagania dla oznaczania stateczności wszystkich typów mebli do siedzenia dla dorosłych o wadze do 110 kg, bez względu na sposób użytkowania, materiały, wzór/konstrukcję lub sposób wytwarzania.

  Opisane metody badań mogą być stosowane do mebli do siedzenia dla dzieci i dorosłych o wyższej wadze poprzez zmianę obciążeń badawczych i położenia punktów obciążenia.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do krzeseł wysokich dziecięcych, krzeseł montowanych do stołu i siedzisk łazienkowych, które są objęte innymi normami europejskimi.

   

  PN-EN 12697-31:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-03-2019

  Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 31: Przygotowanie próbek w prasie żyratorowej

  Zakres

  Niniejszy dokument określa metodę zagęszczenia cylindrycznych próbek mieszanki w prasie żyratorowej. Takie zagęszczenie osiągane jest przez kombinację oddziaływania wirowego i pionowej siły wypadkowej.

  Metoda służy do:
  - określenia zawartości wolnych przestrzeni w mieszaninie dla danej liczby ruchów prasy lub przejścia krzywej gęstości (lub zawartości wolnej przestrzeni) w stosunku do liczby wirowań;
  - przygotowanie próbek o określonej wysokości i/lub określonej gęstości, do późniejszego badania ich właściwości mechanicznych
  Aneks A i Aneks B opisują metodę zgodności dla sprzętu.
  Niniejszy dokument ma zastosowanie dla mieszanek (zarówno zrobionych w laboratorium jak i pobranych z placu budowy) z największym wymiarem ziaren kruszywa nie większym niż 31,5 mm.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Stolarstwo.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.