google

  stolarstwo, drewno, meble

  Kursy walut 22.07.2019
  1 USD
  3.7869
  0.0014
  1 EUR
  4.2480
  -0.0112
  1 CHF
  3.8571
  0.0091
  1 GBP
  4.7205
  -0.0167
  1 RUB
  0.0601
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży stolarstwa - grudzień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży stolarstwa

  - grudzień 2018

   

   

  PN-EN 350:2016-10 - wersja polska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano informacje o metodach oznaczania i klasyfikacji trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych względem biologicznych czynników niszczących drewno.

  Metody te mogą być stosowane albo do pojedynczych gatunków drewna, partii drewna i przetworzonych materiałów drewnopochodnych, w tym obrobionych termicznie, drewna zabezpieczonego środkiem ochrony i drewna modyfikowanego. Jednak niniejsza norma nie ma na celu zastąpienia badań skuteczności biocydów.

  Czynnikami niszczącymi drewno uwzględnionymi w niniejszej normie są:
  — grzyby rozkładające drewno (podstawczaki i grzyby rozkładu szarego);
  — chrząszcze zdolne do atakowania suchego drewna;
  — termity;
  — organizmy morskie zdolne do atakowania drewna w warunkach stosowania.

  Dane dotyczące trwałości biologicznej wybranych gatunków drewna uznanych za mające znaczenie gospodarcze w krajach europejskich są przedstawione w Załączniku B (informacyjny), który także dostarcza informacji odnoszących się do ich pochodzenia geograficznego, gęstości, szerokości bielu i nasycalności.

  UWAGA Nasycalność, trwałość względem grzybów zniekształcających drewno, przepuszczalność wody i długotrwałość drewna i materiałów drewnopochodnych w użytkowaniu, także są ważnymi zagadnieniami. Jednak, ponieważ nie istnieją znormalizowane metody mające na celu ocenę i klasyfikację tych czynników i/lub nie są one jeszcze dostatecznie rozpoznane, przedstawiono wstępnie w Załączniku C (informacyjnym) wytyczne klasyfikacji nasycalności drewna wodnymi środkami ochrony drewna; Załącznik D (informacyjny) dotyczy klasyfikacji pod względem przepuszczalności wody, Załącznik E (informacyjny) - trwałości względem grzybów zniekształcających drewno a Załącznik F (informacyjny) - klasyfikacji długotrwałości.

   

  PN-EN 13756:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2018

  Podlogi drewniane i parkiet -- Terminologia

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano terminy i ich definicje dotyczące podłóg drewnianych i parkietu.

   

  PN-EN 384+A1:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2018

  Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę ustalania wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości gatunków pochodzących ze zdefiniowanej populacji, drewna konstrukcyjnego sortowanego wizualnie i/lub klas wytrzymałościowych drewna konstrukcyjnego, sortowanego maszynowo. Dodatkowo obejmuje etapy pobierania i testowania próbek oraz analizy i prezentacji wyników.

  Norma podaje metody określania wytrzymałości, sztywności i gęstości właściwości drewna konstrukcyjnego na podstawie badań próbki roboczej wolnej od wad.

  Wartości określone zgodnie z tą normą, w zakresie właściwości mechanicznych i gęstości, umożliwiają przypisywanie gatunków i klas sortowniczych do klas wytrzymałościowych wg EN 338.

  UWAGA 1 Dla przypisania klas i gatunków do klas wytrzymałości według EN 338 należy określić za pomocą badań tylko trzy właściwości, tj: wytrzymałość na zginanie lub rozciąganie, moduł sprężystości wzdłuż włókien przy zginaniu lub rozciąganiu i gęstość, inne właściwości mogą być obliczona zgodnie z Tablicą 2.

  UWAGA 2 W EN 1912 podano przykłady ustalonych klas wizualnych przypisanych do klasy wytrzymałości

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Stolarstwo.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.