google

  stolarstwo, drewno, meble

  Kursy walut 16.01.2019
  1 USD
  3.7619
  0.0077
  1 EUR
  4.2929
  0.0007
  1 CHF
  3.8066
  -0.0045
  1 GBP
  4.8439
  0.0139
  1 RUB
  0.0564
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży stolarstwa - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży stolarstwa

  - grudzień 2017


   

  PN-EN ISO 19085-1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-12-2017

  Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i środki bezpieczeństwa związane z obrabiarkami do drewna podczas pracy podczas pracy, regulacji, konserwacji, transportu, montażu, demontażu, wyłączenia i złomowania które są wspólne dla maszyn używanych w przemyśle drzewnym. Ma on zastosowanie do stacjonarnych i przewoźnych obrabiarek użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta, w tym z możliwym do przewidzenia niewłaściwym użyciem.

  UWAGA 1 Dla znaczących ale nieistotnych zagrożeń, np. ostre krawędzie ramy obrabiarki, patrz ISO 12100:2010.

  Jest on przeznaczony do stosowania w połączeniu z innymi częściami ISO 19085, stosowanymi do konkretnych typów maszyn.

  Nie ma zastosowania do maszyn przeznaczonych do użytku w atmosferach zagrożonych wybuchem lub do maszyn wyprodukowanych przed datą ich publikacji.

  UWAGA 2 Maszyny do wychwytywania i usuwania pyłu są objęte EN 12779 i EN 16770

   

  PN-EN ISO 19085-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-12-2017

  Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i środki bezpieczeństwa dla poziomych pilarek tarczowych z wózkiem piły na przedniej linii cięcia, zamontowanej pod wspornikiem obrabianego przedmiotu, które są zasilane i/lub rozładowywane ręcznie lub mechanicznie, zwane dalej "obrabiarkami".

  Objęto nim wszystkie znaczące zagrożenia, sytuacje zagrożeń i zdarzenia wyszczególnione w Rozdziale 4, odnoszącymi się do obrabiarek, podczas pracy, regulacji i konserwacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta, w tym z możliwym do przewidzenia niewłaściwym użyciem. Uwzględniono również fazy transportu, montażu, demontażu, wyłączenia i złomowania.

  UWAGA 2 Dla znaczących ale nieistotnych zagrożeń, np. ostre krawędzie ramy obrabiarki, patrz ISO 12100:2010.

  Ma również zastosowanie do maszyn wyposażonych w jedno lub więcej następujących urządzeń/dodatkowych zespołów roboczych, których zagrożenia zostały usunięte:
  - boczne urządzenie ciśnieniowe;
  - zasilane urządzenie do rozładunku;
  - zespół do frezowania;
  - Post-formowane urządzenie do wstępnego cięcia krawędzi;
  - urządzenie do obracania płyt;
  - stół obrotowy z przodu;
  - urządzenie pchające;
  - pneumatyczne mocowanie brzeszczotu;
  - zasilane urządzenie do ładowania paneli;
  - urządzenie do rowkowania za pomocą frezu;
  - jedna lub więcej dodatkowych linii cięcia wewnątrz maszyny do cięcia podłużnego i/lub czołowego (przed poprzeczną linią cięcia);
  - mocowanie próżniowe obrabianego elementu jako części stołu obrotowego z przodu lub urządzenia do ładowania paneli.

  Obrabiarki przeznaczone są do cięcia paneli składających się z:
  a) litego drewna,
  b) materiał o podobnych właściwościach fizycznych do drewna (patrz ISO 19085-1: 2017, 3.2),
  c) płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe wykańczane gipsem,
  d) płyty kompozytowe wykonane z wyżej wymienionych materiałów, i
  e) materiały kompozytowe z rdzeniem, na które składa się np. materiał poliuretanowy lub mineralny laminowany lekkim stopem.

  Ten dokument nie dotyczy zagrożeń związanych z:
  - specyficznymi funkcjami, które różnią się od powyższej wymienionych,
  - obróbką płyt za pomocą frezów do rowkowania,
  - zasilanym rozładunkiem paneli,
  - tylną połowa belki dociskowej na przedniej linii cięcia,
  - połączeniem pojedynczej maszyny z dowolną inną maszyną (jako częścią linii).

  Nie ma zastosowania do maszyn przeznaczonych do użytku w atmosferach zagrożonych wybuchem lub do maszyn wyprodukowanych przed datą ich publikacji.

   

  PN-EN ISO 19085-5:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-12-2017

  Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Cześć 5: Pilarki formatowe

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i środki bezpieczeństwa dla stacjonarnych i przewoźnych pilarek formatowych, zwanych dalej "obrabiarkami", zaprojektowanych do cięcia drewna litego i materiałów o właściwościach fizycznych podobnych do drewna

  UWAGA 1 Definicje obrabiarek stacjonarnych i przewoźnych patrz ISO 19085-1: 2017, 3.4 i 3.5.

  Objęto nim wszystkie znaczące zagrożenia, sytuacje zagrożeń i zdarzenia wyszczególnione w Rozdziale 4, odnoszącymi się do obrabiarek, podczas pracy, regulacji i konserwacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta, w tym z możliwym do przewidzenia niewłaściwym użyciem. Uwzględniono również fazy transportu, montażu, demontażu, wyłączenia i złomowania.

  UWAGA 2 Dla znaczących ale nieistotnych zagrożeń, np. ostre krawędzie ramy obrabiarki, patrz ISO 12100.

  Ma również zastosowanie do maszyn wyposażonych w jedno lub więcej następujących urządzeń/dodatkowych zespołów roboczych, których zagrożenia zostały usunięte:
  - urządzenie do podnoszenia i opuszczania piły i piły do piłowania pod kątem względem stołu;
  - urządzenie do przechylania piły i piły do piłowania pod kątem;
  - urządzenie do podcinania;
  - urządzenie do rowkowania za pomocą narzędzia frezującego o szerokości nieprzekraczającej 20 mm;
  - demontowalny zespół zasilający;
  - Post-formowane urządzenie do wstępnego cięcia krawędzi;
  - sterowany elektrycznie stół przesuwny;
  - mocowanie przedmiotu obrabianego.

  UWAGA 3 Pilarki formatowe służą do zgrywania, cięcia poprzecznego, wymiarowania i rowkowania.

  Nie ma zastosowania do maszyn przeznaczonych do użytku w atmosferach zagrożonych wybuchem lub do maszyn wyprodukowanych przed datą ich publikacji.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Stolarstwo.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.